Alle os der arbejder med verdensarv

Arbejdet med verdensarven på Stevns er fordelt over Stevns Kommune, Østsjællands Museum og Verdensarv Stevns. Vi arbejder alle med verdensarven på hver vores måde - vil du læse mere om den organisatoriske fordeling, så læs her [link til Organisation]

Annette Lisa Kjær

Centerchef - Politik & Borger

Mit arbejde med Verdensarven tager primært afsæt i ledelsen af de mange igangværende projekter. Dette spænder lige fra udfærdigelse af sager til politisk behandling, etablering af det kommende besøgscenter samt udvikling af områderne langs klinten f.eks. Boesdal kalkbrud og Højerup.

Tlf: 4032 6625
annkjae@stevns.dk

Berith Burkandt

Leder af Natur & Miljø

Jeg arbejder med koordinering af opgaverne i Forvaltningsplanen som er det overordnede styringsredskab for Stevns Klint som verdensarv. Forvaltningsplanen lægger rammerne for, hvordan vi skal tage vare på Stevns Klint på en bæredygtig måde og i overensstemmelse med UNESCO’s verdensarvskonvention. Og så deltager jeg i tovholdergruppen for udviklingen af Boesdal.

Tlf: 2964 8433
berbur@stevns.dk

Bo W. Rasmussen

Geolog

Jeg arbejder med formidlingen af Stevns Klint, både når jeg selv står der og når nye guider skal oplæres. Til de guidede ture sammenfatter jeg de dramatiske historier som klinten beretter.

Tlf: 2070 7245
bora@oesm.dk

Helle David Jensen

Kommuneplanlægger

Det er mit arbejde at sørge for, at kommuneplanlægning støtter op om verdensarven på Stevns.

Tlf: 2169 2856
hellejen@stevns.dk

Ilse Sørensen

Vicedirektør

Jeg er sammen med museets direktør ansvarlig for, at museet løfter de opgaver/ansvarsområder, som ligger indenfor museets opgaveportefølje ift Verdensarv. Opgaverne er mange og forskellige fra formidling og forskning til levering af indholdsmateriale til hjemmeside etc. Herudover er jeg medlem af TurismeStrategiskSamarbejdsUdvalg, som varetager opgaver, som er relevante for turisme på Stevns herunder Stevns Klint Verdensarv.

Tlf: 2051 7664
is@oesm.dk

Jesper Milàn

Museumsinspektør - geologi

Jeg varetager forskning i og indsamling af kalkens og kridtets fossiler, og kuraterer museets samling, samt udvikler museets geologiske udstillinger, herunder også verdensarv.

Tlf: 2331 9488
jesperm@oesm.dk

Jesper Yde Knudsen

Iværksætter- og virksomhedskonsulent

Jeg arbejder med at rådgive verdensarvspartnerne omkring udviklingsmuligheder og -tiltag. Desuden arbejder jeg med produktprogrammet under partnerprogrammet.

Tlf: 2122 1765
jesper@stevnserhvervsraad.dk

Louise Halkjær Pedersen

Konsulent

Jeg arbejder med at synliggøre og sikre verdensarven og kulturarven i de bebyggede miljøer på hele Stevns og har udarbejdet helhedsplaner for flere af turistdestinationerne langs Stevns Klint. En af mine hovedopgaver i 2018-19 er en omfattende gennemgang og revision af kulturmiljøerne på hele Stevns, der naturligvis også omfatter alle de vigtige steder langs Stevns Klint.

Tlf: 2490 3910
louisehp@stevns.dk

Morten Svarre Andersen

Koordinator for Kultur & Turisme

Jeg arbejder med udviklingen langs Stevns Klint og Verdensarven på strategisk niveau. Det er lige fra overordnet helhedsplan for hele klinten til strategiske udviklingsprojekter for de enkelte perler langs klinten. Derudover sidder jeg som sekretær i tovholdergruppen for besøgscenteret samt sidder med i koordinationsgruppen.

Tlf: 5128 9075
mortande@stevns.dk

Naja Habermann

Site manager

Jeg arbejder primært med monitering af klinten og gæsternes opførsel for at sikre, at vi passer på vores verdensarv og menneskene, der bor og lever langs klinten. Jeg arbejder også med partnerprogrammet, venneprogrammet og samarbejder med lokale og lodsejere.

Tlf: 2054 6404
naja@stevnsklint.org

Rasmus Brix Elvekjær

Naturvejleder

Tlf: 3043 2644
rasmusel@stevns.dk

Tine Jensen

Natur- og miljømedarbejder

En del af mine arbejdsopgaver har med Stevns Klint som verdensarv at gøre. Jeg arbejder bl.a. med forvaltningen af Stevns Klint, med stier, formidling og skiltning samt naturpleje på de kommunale arealer og langs klinten. Det er et rigtig spændende arbejde og jeg møder mange meget engagerede mennesker. Det giver inspiration og energi.

Tlf: 2114 0997
tinejens@stevns.dk

Thomas Christensen

Erhvervschef

Jeg understøtter virksomhederne i Stevns herunder samarbejdet med Verdensarven og i særdeleshed partnerskabsprogrammet til vækst for både virksomheder og verdensarv.

Tlf: 3061 9952
thomas@stevnserhvervsraad.dk

Thomas Meyhoff

Teamleder Kommunikation

Jeg har arbejdet med kommunikation af verdensarvsprojektet on/off siden 2010, da vi første gang sad rundt om bordet og talte om, hvordan man løser den opgave at få Stevns Klint på UNESCO’s liste over verdensarv. Opgaverne har primært handlet om generel kommunikationsrådgivning og pressehåndtering samt kommunikation på web og sociale medier.

Tlf: 3051 6667
thomey@stevns.dk

Tove Damholt

Direktør

Jeg støtter arbejdet med verdensarven på mange måder, så klintens store historie bliver oplevet af mange, både nu og i fremtiden, og så verdensarven har en positiv rolle i lokalsamfundet – helt i tråd med UNESCOs ønsker. Kodeordene er samarbejde og dialog. Mulighederne er mange.

Tlf: 2054 6702
tove@stevnsklint.org