Alle os, der arbejder med verdensarv

Arbejdet med verdensarven på Stevns er fordelt over Stevns Kommune, Østsjællands Museum og Verdensarv Stevns. Vi arbejder alle med verdensarven på hver vores måde - her kan du læse mere om, hvordan vi fordeler opgaverne mellem os.

 Organisatorisk fordeling mellem Verdensarv Stevns, Østsjællands Museum og Stevns Kommune.

Annette Lisa Kjær

Centerchef - Politik & Borger

Stevns Kommune

Mit arbejde med Verdensarven tager primært afsæt i ledelsen af de mange igangværende projekter. Dette spænder lige fra udfærdigelse af sager til politisk behandling, etablering af det kommende besøgscenter samt udvikling af områderne langs klinten, for eksempel Boesdal kalkbrud og Højerup.

Berith Burkandt

Leder af Natur & Miljø

Stevns Kommune

Jeg arbejder med koordinering af opgaverne i Forvaltningsplanen, som er det overordnede styringsredskab for Stevns Klint som verdensarv. Forvaltningsplanen lægger rammerne for, hvordan vi skal tage vare på Stevns Klint på en bæredygtig måde og i overensstemmelse med UNESCO’s verdensarvskonvention. Og så deltager jeg i tovholdergruppen for udviklingen af Boesdal.

Ilse Sørensen

Vicedirektør

Østsjællands Museum

Jeg er sammen med museets direktør ansvarlig for, at museet løfter de opgaver og ansvarsområder, som ligger inden for museets opgaveportefølje i forhold til verdensarv. Opgaverne er mange og forskellige lige fra formidling og forskning til levering af indholdsmateriale til hjemmeside etc. Herudover er jeg medlem af TurismeStrategiskSamarbejdsUdvalg, der varetager opgaver, som er relevante for turisme på Stevns, herunder Stevns Klint Verdensarv.

Jesper Milàn

Museumsinspektør - geologi

Østsjællands Museum

Jeg varetager forskning i, og indsamling af, kalkens og kridtets fossiler, og kuraterer museets samling, samt udvikler museets geologiske udstillinger, herunder også verdensarv.

Jesper Yde Knudsen

Iværksætter- og virksomhedskonsulent

Stevns Erhvervsråd

Jeg arbejder med at rådgive verdensarvspartnerne omkring udviklingsmuligheder og -tiltag. Desuden arbejder jeg med produktprogrammet under partnerprogrammet.

Louise Halkjær Pedersen

Konsulent

Stevns Kommune

Jeg arbejder med at synliggøre og sikre verdensarven og kulturarven i de bebyggede miljøer på hele Stevns, og har udarbejdet helhedsplaner for flere af turistdestinationerne langs Stevns Klint. En af mine hovedopgaver i 2018-2019 er en omfattende gennemgang og revision af kulturmiljøerne på hele Stevns, der naturligvis også omfatter alle de vigtige steder langs Stevns Klint.

Morten Svarre Andersen

Koordinator for Kultur & Turisme

Stevns Kommune

Jeg arbejder med udviklingen langs Stevns Klint og Verdensarven på strategisk niveau. Det er lige fra overordnet helhedsplan for hele klinten til strategiske udviklingsprojekter for de enkelte perler langs klinten. Derudover er jeg sekretær i tovholdergruppen for besøgscenteret, og sidder med i koordinationsgruppen.

Naja Habermann

Site manager

Verdensarv Stevns

Som verdensarvens site manager holder jeg øje med, at alt er, som det skal være. At vi passer på vores verdensarv, som vi har aftalt med UNESCO, og ikke mindst geologien, naturen og beboerne langs klinten. Jeg har stor kontakt med områdets brugere, interessenter og aktører. Og så har jeg et par fingre med i både partner- og venneprogram.

Rasmus Elvekjær

Biolog og naturvejleder

Stevns Kommune

Jeg arbejder med formidling af verdensarven til skoleklasser og andre gæster, der besøger Stevns Naturcenter. Vi tager på ekskursion til Stevns Klint og finder fossiler, og har flere andre undervisningsforløb, blandt andet om den natur og biodiversitet, som i dag findes på Stevns. Herudover er jeg involveret i naturovervågning og naturpleje i kommunen samt projekter i tilknytning til friluftsliv, natur og turisme.

Tine Jensen

Natur- og miljømedarbejder

Stevns Kommune

En del af mine arbejdsopgaver har med Stevns Klint som verdensarv at gøre. Jeg arbejder med forvaltningen af området, med stier, formidling og skiltning samt naturpleje på de kommunale arealer og langs med klinten. Det er et rigtig spændende arbejde og jeg møder mange meget engagerede mennesker. Det giver inspiration og energi.

Thomas Christensen

Erhvervschef

Stevns Erhvervsråd

Jeg understøtter virksomhederne i Stevns herunder samarbejdet med Verdensarven, og i særdeleshed partnerskabsprogrammet til vækst for både virksomheder og verdensarv.

Thomas Meyhoff

Teamleder - Kommunikation

Stevns Kommune

Jeg har arbejdet med kommunikation af verdensarvsprojektet on/off siden 2010, da vi første gang talte om, hvordan man løser den opgave at få Stevns Klint på UNESCOs liste over verdensarv. Opgaverne har primært handlet om generel kommunikationsrådgivning og pressehåndtering samt kommunikation på web og sociale medier.

Tove Damholt

Direktør

Verdensarv Stevns

Jeg støtter arbejdet med verdensarven på mange måder, så klintens store historie bliver oplevet af mange, både nu og i fremtiden, og så verdensarven har en positiv rolle i lokalsamfundet – helt i tråd med UNESCOs ønsker. Kodeordene er samarbejde og dialog. Mulighederne er mange.

Michael Aaby Clauding

Kommunikationskonsulent

Verdensarv Stevns

Jeg arbejder med at fortælle om de mange gode initiativer, som omhandler Stevns Klint UNESCO Verdensarv.