Alle os, der arbejder med verdensarv

Arbejdet med verdensarven på Stevns er fordelt over Stevns Kommune, Østsjællands Museum og Stevns Klint Besøgscenter, herunder Stevns Klint Verdensarvskontor. Vi arbejder alle med verdensarven på hver vores måde - her kan du læse mere om, hvordan vi fordeler opgaverne mellem os.

Steen Bonke Sørensen

Direktør

Stevns Klint Besøgscenter

Jeg arbejder som direktør for Stevns Klint Besøgscenter. I min rolle har jeg stor fokus på at skabe en skøn oplevelse for vores gæster samt at bruge ”UNESCO Verdensarv” som katalysator til at skabe en positiv udvikling for turisme, bosætning og oplevelsesøkonomi. Og så skal vi gøre klintens vilde historie kendt i hele verden.

Tove Damholt

Chef

Stevns Klint Verdensarvskontor

Jeg støtter arbejdet med verdensarven på mange måder, så klintens store historie bliver oplevet af mange, både nu og i fremtiden, og så verdensarven har en positiv rolle i lokalsamfundet – helt i tråd med UNESCOs ønsker. Kodeordene er samarbejde og dialog. Mulighederne er mange.

Anne Mehlin Sørensen

Site Assistant

Stevns Klint Verdensarvskontor

Jeg fører tilsyn med Stevns Klint, så vi overholder UNESCO krav og anbefalinger, og så området forbliver et smukt og spændende sted at besøge.

Annette Lisa Kjær

Centerchef - Politik & Borger

Stevns Kommune

Mit arbejde med Verdensarven tager primært afsæt i ledelsen af de mange igangværende projekter. Dette spænder lige fra udfærdigelse af sager til politisk behandling, etablering af det kommende besøgscenter samt udvikling af områderne langs klinten, for eksempel Boesdal kalkbrud og Højerup.

Berith Burkandt

Leder af Natur & Miljø

Stevns Kommune

Jeg arbejder med koordinering af opgaverne i Forvaltningsplanen, som er det overordnede styringsredskab for Stevns Klint som verdensarv. Forvaltningsplanen lægger rammerne for, hvordan vi skal tage vare på Stevns Klint på en bæredygtig måde og i overensstemmelse med UNESCO’s verdensarvskonvention. Og så deltager jeg i tovholdergruppen for udviklingen af Boesdal.

Cathleen Diana Pedersen

Turismekonsulent

Stevns Erhvervsråd

Med speciale i bæredygtig turisme, har jeg fokus på at løfte vores fantastiske destination ved at hjælpe Stevns Klint verdensarvspartnere med at gå sammen på kryds og tværs med henblik på at skabe nye produkter og partnerskaber imellem.

Eva Waldorff

Partner assistent

Stevns Klint Verdensarvskontor

Jeg arbejder med de mange virksomheder, foreninger og organisationer, der er med i Partnerprogrammet for Stevns Klint. Jeg fokuserer bl.a. på at understøtte samarbejder, som flytter den voksende turisme på Stevns i en mere bæredygtig retning.

Ilse Sørensen

Vicedirektør

Østsjællands Museum

Jeg er sammen med museets direktør ansvarlig for, at museet løfter de opgaver og ansvarsområder, som ligger inden for museets opgaveportefølje i forhold til verdensarv. Opgaverne er mange og forskellige lige fra formidling og forskning til levering af indholdsmateriale til hjemmeside etc. Herudover er jeg medlem af TurismeStrategiskSamarbejdsUdvalg, der varetager opgaver, som er relevante for turisme på Stevns, herunder Stevns Klint Verdensarv.

Jesper Milàn

Museumsinspektør - geologi

Østsjællands Museum

Jeg varetager forskning i, og indsamling af, kalkens og kridtets fossiler, og kuraterer museets samling, samt udvikler museets geologiske udstillinger, herunder også verdensarv.

Jesper Yde Knudsen

Iværksætter- og virksomhedskonsulent

Stevns Erhvervsråd

Jeg arbejder med at rådgive verdensarvspartnerne omkring udviklingsmuligheder og -tiltag. Desuden arbejder jeg med produktprogrammet under partnerprogrammet.

Lars Green Dall

Udstillingskoordinator

Stevns Klint Besøgscenter

Jeg koordinerer arbejdet med at udvikle udstillingen til Stevns Klint Besøgscenter. Det bliver en smuk og tankevækkende udstilling, og en fantastisk oplevelse for både voksne og børn. Udstillingen udfolder fortællingen om livet før, under og efter den store katastrofe for 66 millioner år siden. En katastrofe, som Stevns Klint rummer nøglen til at forstå.

Louise Halkjær Pedersen

Kommuneplanlægger

Stevns Kommune

Jeg er ansvarlig for arbejdet med Stevns Kommunes kommuneplan. Kommuneplanen er kommunalbestyrelsens overordnede plan, der skal sammenfatte og konkretisere de overordnede politiske mål for udviklingen i Stevns Kommune for en 12 årig periode. Stevns Klint og Verdensarven spiller naturligvis en væsentlig rolle i Stevns Kommuneplan. Ud over kommuneplanen arbejder jeg med forskellige udviklingsopgaver, som helhedsplaner, strategier og ansøgninger til fonde og styrelser, ofte i relation til verdensarven.

Morten Svarre Andersen

Koordinator for Kultur & Turisme

Stevns Kommune

Jeg arbejder med udviklingen langs Stevns Klint og Verdensarven på strategisk niveau. Det er lige fra overordnet helhedsplan for hele klinten til strategiske udviklingsprojekter for de enkelte perler langs klinten. Derudover er jeg sekretær i tovholdergruppen for besøgscenteret, og sidder med i koordinationsgruppen.

Nenna Larsen

frelancebogholder

Stevns Klint Bogføring

Jeg sørger for løn til medarbejderne, det daglige bogholderi og hvad der ellers følger med.

Tine Jensen

Natur- og miljømedarbejder

Stevns Kommune

En del af mine arbejdsopgaver har med Stevns Klint som verdensarv at gøre. Jeg arbejder med forvaltningen af området, med stier, formidling og skiltning samt naturpleje på de kommunale arealer og langs med klinten. Det er et rigtig spændende arbejde og jeg møder mange meget engagerede mennesker. Det giver inspiration og energi.

Thomas Christensen

Erhvervschef

Stevns Erhvervsråd

Jeg understøtter virksomhederne i Stevns herunder samarbejdet med Verdensarven, og i særdeleshed partnerskabsprogrammet til vækst for både virksomheder og verdensarv.

Thomas Meyhoff

Kommunikationschef

Stevns Kommune

Jeg har arbejdet med kommunikation af verdensarvsprojektet on/off siden 2010, da vi første gang talte om, hvordan man løser den opgave at få Stevns Klint på UNESCOs liste over verdensarv. Opgaverne har primært handlet om generel kommunikationsrådgivning og pressehåndtering samt kommunikation på web og sociale medier.