Da Stevns Klint i 2014 blev optaget på listen over UNESCO verdensarv, satte det fokus på en nærmest overset dansk naturperle med en historie, der har universel betydning. Vejen til en optagelse på UNESCOs liste er ofte en længere proces.

Stevns Klint er kendt i hele verden, og man kan finde stykker af klinten udstillet på flere udenlandske museer. I Danmark er klintens historie derimod mindre kendt, og Stevns Klint bliver ofte misvisende sammenlignet med den nærliggende Møns Klint, hvis storslåethed skyldes en helt anden historie om istidernes kræfter.

Læs her om Stevns Klints vej til at blive verdensarv:

  • Stevns Klint blev i januar 2010 officielt optaget på kandidatlisten efter indstilling fra Slots- og Kulturstyrelsen.

  • Herefter gik Østsjællands Museum i gang med at skrive den formelle ansøgning ud fra UNESCOs strenge og formelle krav, mens Stevns Kommune udarbejdede den forvaltningsplan, som udgør en obligatorisk del af ansøgningsmaterialet. Det er en væsentlig del af forvaltningsplanen at inddrage lokalbefolkningen. 

  • Ansøgningen om optagelse af Stevns Klint på Verdensarvslisten blev underskrevet af Kulturminister Uffe Elbæk, og afleveret til UNESCO i Paris i februar 2012.

  • Ansøgningen blev efterfølgende sendt videre til eksperter fra IUCN (International Union for Conservation of Nature) som efter et besøg på Stevns Klint udarbejdede en rapport til UNESCO. Besøget fandt sted 18.-20. september 2013.

  • Verdensarvskomitéen mødes hvert år og bedømmer ansøgninger. I 2014 blev Stevns Klint optaget på listen over verdensarv.

    Nedenfor kan du læse den formelle ansøgning til UNESCO.