Mange verdensarvssteder oplever en stigning i turismen, og derfor er det vigtigt, at turismen udvikles bæredygtigt. Det vil sige, at turismen ikke må ødelægge områdets kvaliteter, så man ikke kvæles i sin egen succes.

Stevns Klint er en enestående geologisk lokalitet og UNESCO Verdensarv. Klinten er også en turistattraktion, og samtidig har den en særlig betydning for de mennesker, der bor ved klinten.

UNESCO har i få tilfælde frataget et steds verdensarvsstatus, fordi udviklingen har ødelagt de værdier, området var optaget på verdensarvslisten for. Derfor er det vigtigt, at udviklingen omkring verdensarven er bæredygtig og god for lokalsamfundet.

Heldigvis er der mange, der gerne vil være med til at løse den store opgave, og vi gør, hvad vi kan for at give gode muligheder til alle, der ønsker at være med - virksomheder, institutioner, organisationer og privatpersoner.

Principper for verdensarvsarbejdet:

  • Bæredygtighed. For naturskabte såvel som kulturskabte værdier. For nuværende og kommende generationer.

  • Medejerskab. At skabe et lokalt, regionalt, nationalt og internationalt medejerskab.

  • Udvikling. At Verdensarven er katalysator for positiv økonomisk og erhvervsmæssig udvikling for kommunen og dens borgere.

Den store historie om dinosaurernes uddøen skal naturligvis også fortælles, og i Boesdal Kalkbrud åbner i 2022 et nyt besøgscenter for Stevns Klint.

Bæredygtig udvikling

Nedenfor finder du links til to vigtige dokumenter på Stevns Kommunes hjemmeside, som sætter retning for den gode udvikling ved Stevns Klint: