Forvaltningsplan Stevns Klint 2017-2020

Forvaltningsplanen for Stevns Klint er det overordnede styringsredskab, der samler alle strategier og arbejdsfelter for Stevns Klint som verdensarv. I forvaltningsplanen lægger vi også rammerne for, hvordan vi skal tage vare på Stevns Klint på en bæredygtig måde og i overensstemmelse med UNESCO’s verdensarvskonvention.