Find vej til alle os, som arbejder med verdensarven.

Du er altid velkommen til at skrive til os på info@stevnsklint.org, hvis du er i tvivl om, hvem der er den rigtige til svare på dit spørgsmål.

Al kontakt til Fonden Stevns Klint Besøgscenter går via fondens hjemmeside.

Verdensarv Stevns kan findes på adressen herunder:

Tinghuset
Algade 8
4660 Store Heddinge

 

Er du journalist, og har du brug for konkrete udtalelser eller oplysninger, er du velkommen til at kontakte:

Steen Bonke Sørensen, direktør - Stevns Klint Besøgscenter

Tlf.: 4099 5577
steen@stevnsklint.org

Tove Damholt, direktør - Verdensarv Stevns
Tlf: 2054 6702
tove@stevnsklint.org 

Thomas Meyhoff, teamleder/Kommunikation - Stevns Kommune
Tlf: 3051 6667
thomey@stevns.dk

Stevns Klint Besøgscenter

Steen Bonke Sørensen

Direktør

Stevns Klint Besøgscenter

Jeg arbejder som direktør for Stevns Klint Besøgscenter. I min rolle har jeg stor fokus på at skabe en skøn oplevelse for vores gæster samt at bruge ”UNESCO Verdensarv” som katalysator til at skabe en positiv udvikling for turisme, bosætning og oplevelsesøkonomi. Og så skal vi gøre klintens vilde historie kendt i hele verden.

Stevns Klint som UNESCO Verdensarv

Tove Damholt

Direktør

Verdensarv Stevns

Jeg støtter arbejdet med verdensarven på mange måder, så klintens store historie bliver oplevet af mange, både nu og i fremtiden, og så verdensarven har en positiv rolle i lokalsamfundet – helt i tråd med UNESCOs ønsker. Kodeordene er samarbejde og dialog. Mulighederne er mange.

Forvaltning og retningslinjer

Berith Burkandt

Leder af Natur & Miljø

Stevns Kommune

Jeg arbejder med koordinering af opgaverne i Forvaltningsplanen, som er det overordnede styringsredskab for Stevns Klint som verdensarv. Forvaltningsplanen lægger rammerne for, hvordan vi skal tage vare på Stevns Klint på en bæredygtig måde og i overensstemmelse med UNESCO’s verdensarvskonvention. Og så deltager jeg i tovholdergruppen for udviklingen af Boesdal.

Tine Jensen

Natur- og miljømedarbejder

Stevns Kommune

En del af mine arbejdsopgaver har med Stevns Klint som verdensarv at gøre. Jeg arbejder med forvaltningen af området, med stier, formidling og skiltning samt naturpleje på de kommunale arealer og langs med klinten. Det er et rigtig spændende arbejde og jeg møder mange meget engagerede mennesker. Det giver inspiration og energi.

Geologi og formidling

Jesper Milàn

Museumsinspektør - geologi

Østsjællands Museum

Jeg varetager forskning i, og indsamling af, kalkens og kridtets fossiler, og kuraterer museets samling, samt udvikler museets geologiske udstillinger, herunder også verdensarv.

Tove Damholt

Direktør

Verdensarv Stevns

Jeg støtter arbejdet med verdensarven på mange måder, så klintens store historie bliver oplevet af mange, både nu og i fremtiden, og så verdensarven har en positiv rolle i lokalsamfundet – helt i tråd med UNESCOs ønsker. Kodeordene er samarbejde og dialog. Mulighederne er mange.

Monitering og overvågning af klinten

Jesper Milàn

Museumsinspektør - geologi

Østsjællands Museum

Jeg varetager forskning i, og indsamling af, kalkens og kridtets fossiler, og kuraterer museets samling, samt udvikler museets geologiske udstillinger, herunder også verdensarv.

Tine Jensen

Natur- og miljømedarbejder

Stevns Kommune

En del af mine arbejdsopgaver har med Stevns Klint som verdensarv at gøre. Jeg arbejder med forvaltningen af området, med stier, formidling og skiltning samt naturpleje på de kommunale arealer og langs med klinten. Det er et rigtig spændende arbejde og jeg møder mange meget engagerede mennesker. Det giver inspiration og energi.

Partnerprogram

Eva Waldorff

Projektkoordinator

Verdensarv Stevns

Jeg arbejder med de mange virksomheder, foreninger og organisationer, der er med i Partnerprogrammet for Stevns Klint. Jeg fokuserer bl.a. på at understøtte samarbejder, som flytter den voksende turisme på Stevns i en mere bæredygtig retning.

Jesper Yde Knudsen

Iværksætter- og virksomhedskonsulent

Stevns Erhvervsråd

Jeg arbejder med at rådgive verdensarvspartnerne omkring udviklingsmuligheder og -tiltag. Desuden arbejder jeg med produktprogrammet under partnerprogrammet.

Thomas Christensen

Erhvervschef

Stevns Erhvervsråd

Jeg understøtter virksomhederne i Stevns herunder samarbejdet med Verdensarven, og i særdeleshed partnerskabsprogrammet til vækst for både virksomheder og verdensarv.

Presse og kommunikation

Michael Aaby Clauding

Kommunikationskonsulent

Verdensarv Stevns

Jeg arbejder med at fortælle om de mange gode initiativer, som omhandler Stevns Klint UNESCO Verdensarv.

Thomas Meyhoff

Kommunikationschef

Stevns Kommune

Jeg har arbejdet med kommunikation af verdensarvsprojektet on/off siden 2010, da vi første gang talte om, hvordan man løser den opgave at få Stevns Klint på UNESCOs liste over verdensarv. Opgaverne har primært handlet om generel kommunikationsrådgivning og pressehåndtering samt kommunikation på web og sociale medier.

Turisme og områdeudvikling

Steen Bonke Sørensen

Direktør

Stevns Klint Besøgscenter

Jeg arbejder som direktør for Stevns Klint Besøgscenter. I min rolle har jeg stor fokus på at skabe en skøn oplevelse for vores gæster samt at bruge ”UNESCO Verdensarv” som katalysator til at skabe en positiv udvikling for turisme, bosætning og oplevelsesøkonomi. Og så skal vi gøre klintens vilde historie kendt i hele verden.

Louise Halkjær Pedersen

Kommuneplanlægger

Stevns Kommune

Jeg er ansvarlig for arbejdet med Stevns Kommunes kommuneplan. Kommuneplanen er kommunalbestyrelsens overordnede plan, der skal sammenfatte og konkretisere de overordnede politiske mål for udviklingen i Stevns Kommune for en 12 årig periode. Stevns Klint og Verdensarven spiller naturligvis en væsentlig rolle i Stevns Kommuneplan. Ud over kommuneplanen arbejder jeg med forskellige udviklingsopgaver, som helhedsplaner, strategier og ansøgninger til fonde og styrelser, ofte i relation til verdensarven.

Morten Svarre Andersen

Koordinator for Kultur & Turisme

Stevns Kommune

Jeg arbejder med udviklingen langs Stevns Klint og Verdensarven på strategisk niveau. Det er lige fra overordnet helhedsplan for hele klinten til strategiske udviklingsprojekter for de enkelte perler langs klinten. Derudover er jeg sekretær i tovholdergruppen for besøgscenteret, og sidder med i koordinationsgruppen.