Find vej til alle os, som arbejder med verdensarven.

Du er altid velkommen til at skrive eller ringe til site manager, Naja Habermann, hvis du er i tvivl om, hvem der er den rigtige til svare på dit spørgsmål.

Al kontakt til Fonden Stevns Klint Besøgscenter går via fondens hjemmeside.

Verdensarv Stevns kan findes på adressen herunder:

Tinghuset
Algade 8
4660 Store Heddinge

 

Er du journalist, og har du brug for konkrete udtalelser eller oplysninger, er du velkommen til at kontakte:

Tove Damholt, direktør - Verdensarv Stevns
Tlf: 2054 6702
tove@stevnsklint.org 

Thomas Meyhoff, teamleder/Kommunikation - Stevns Kommune
Tlf: 3051 6667
thomey@stevns.dk

Forvaltning og retningslinjer

Berith Burkandt

Leder af Natur & Miljø

Stevns Kommune

Jeg arbejder med koordinering af opgaverne i Forvaltningsplanen, som er det overordnede styringsredskab for Stevns Klint som verdensarv. Forvaltningsplanen lægger rammerne for, hvordan vi skal tage vare på Stevns Klint på en bæredygtig måde og i overensstemmelse med UNESCO’s verdensarvskonvention. Og så deltager jeg i tovholdergruppen for udviklingen af Boesdal.

Naja Habermann

Site manager

Verdensarv Stevns

Som verdensarvens site manager holder jeg øje med, at alt er, som det skal være. At vi passer på vores verdensarv, som vi har aftalt med UNESCO, og ikke mindst geologien, naturen og beboerne langs klinten. Jeg har stor kontakt med områdets brugere, interessenter og aktører. Og så har jeg et par fingre med i både partner- og venneprogram.

Tine Jensen

Natur- og miljømedarbejder

Stevns Kommune

En del af mine arbejdsopgaver har med Stevns Klint som verdensarv at gøre. Jeg arbejder med forvaltningen af området, med stier, formidling og skiltning samt naturpleje på de kommunale arealer og langs med klinten. Det er et rigtig spændende arbejde og jeg møder mange meget engagerede mennesker. Det giver inspiration og energi.

Geologi og formidling

Jesper Milàn

Museumsinspektør - geologi

Østsjællands Museum

Jeg varetager forskning i, og indsamling af, kalkens og kridtets fossiler, og kuraterer museets samling, samt udvikler museets geologiske udstillinger, herunder også verdensarv.

Tove Damholt

Direktør

Verdensarv Stevns

Jeg støtter arbejdet med verdensarven på mange måder, så klintens store historie bliver oplevet af mange, både nu og i fremtiden, og så verdensarven har en positiv rolle i lokalsamfundet – helt i tråd med UNESCOs ønsker. Kodeordene er samarbejde og dialog. Mulighederne er mange.

Monitering og overvågning af klinten

Jesper Milàn

Museumsinspektør - geologi

Østsjællands Museum

Jeg varetager forskning i, og indsamling af, kalkens og kridtets fossiler, og kuraterer museets samling, samt udvikler museets geologiske udstillinger, herunder også verdensarv.

Naja Habermann

Site manager

Verdensarv Stevns

Som verdensarvens site manager holder jeg øje med, at alt er, som det skal være. At vi passer på vores verdensarv, som vi har aftalt med UNESCO, og ikke mindst geologien, naturen og beboerne langs klinten. Jeg har stor kontakt med områdets brugere, interessenter og aktører. Og så har jeg et par fingre med i både partner- og venneprogram.

Tine Jensen

Natur- og miljømedarbejder

Stevns Kommune

En del af mine arbejdsopgaver har med Stevns Klint som verdensarv at gøre. Jeg arbejder med forvaltningen af området, med stier, formidling og skiltning samt naturpleje på de kommunale arealer og langs med klinten. Det er et rigtig spændende arbejde og jeg møder mange meget engagerede mennesker. Det giver inspiration og energi.

Partnerprogram

Jesper Yde Knudsen

Iværksætter- og virksomhedskonsulent

Stevns Erhvervsråd

Jeg arbejder med at rådgive verdensarvspartnerne omkring udviklingsmuligheder og -tiltag. Desuden arbejder jeg med produktprogrammet under partnerprogrammet.

Naja Habermann

Site manager

Verdensarv Stevns

Som verdensarvens site manager holder jeg øje med, at alt er, som det skal være. At vi passer på vores verdensarv, som vi har aftalt med UNESCO, og ikke mindst geologien, naturen og beboerne langs klinten. Jeg har stor kontakt med områdets brugere, interessenter og aktører. Og så har jeg et par fingre med i både partner- og venneprogram.

Thomas Christensen

Erhvervschef

Stevns Erhvervsråd

Jeg understøtter virksomhederne i Stevns herunder samarbejdet med Verdensarven, og i særdeleshed partnerskabsprogrammet til vækst for både virksomheder og verdensarv.

Presse og kommunikation

Michael Aaby Clauding

Kommunikationskonsulent

Verdensarv Stevns

Jeg arbejder med at fortælle om de mange gode initiativer, som omhandler Stevns Klint UNESCO Verdensarv.

Thomas Meyhoff

Teamleder - Kommunikation

Stevns Kommune

Jeg har arbejdet med kommunikation af verdensarvsprojektet on/off siden 2010, da vi første gang talte om, hvordan man løser den opgave at få Stevns Klint på UNESCOs liste over verdensarv. Opgaverne har primært handlet om generel kommunikationsrådgivning og pressehåndtering samt kommunikation på web og sociale medier.

Stevns Klint som UNESCO Verdensarv

Tove Damholt

Direktør

Verdensarv Stevns

Jeg støtter arbejdet med verdensarven på mange måder, så klintens store historie bliver oplevet af mange, både nu og i fremtiden, og så verdensarven har en positiv rolle i lokalsamfundet – helt i tråd med UNESCOs ønsker. Kodeordene er samarbejde og dialog. Mulighederne er mange.

Turisme og områdeudvikling

Louise Halkjær Pedersen

Konsulent

Stevns Kommune

Jeg arbejder med at synliggøre og sikre verdensarven og kulturarven i de bebyggede miljøer på hele Stevns, og har udarbejdet helhedsplaner for flere af turistdestinationerne langs Stevns Klint. En af mine hovedopgaver i 2018-2019 er en omfattende gennemgang og revision af kulturmiljøerne på hele Stevns, der naturligvis også omfatter alle de vigtige steder langs Stevns Klint.

Morten Svarre Andersen

Koordinator for Kultur & Turisme

Stevns Kommune

Jeg arbejder med udviklingen langs Stevns Klint og Verdensarven på strategisk niveau. Det er lige fra overordnet helhedsplan for hele klinten til strategiske udviklingsprojekter for de enkelte perler langs klinten. Derudover er jeg sekretær i tovholdergruppen for besøgscenteret, og sidder med i koordinationsgruppen.