C. C. Brun Entreprise A/S skal bygge Stevns Klint Besøgscenter

23. MARCH 2021

Fonden Stevns Klint Besøgscenter har i dag sendt følgende pressemeddelelse ud.

Skitsetegning: Stevns Klint Besøgscenter. 

Sidste år vandt Praksis Arkitekter konkurrencen om det kommende besøgscenter for verdensarven, Stevns Klint Besøgscenter, og nu har C. C. Brun Entreprise A/S vundet licitationen om det praktiske byggeri. 
 
Det forberedende arbejde er nu i gang.
 
'Aftalen med C. C. Brun er endnu en vigtig milepæl i fondens arbejde med at opføre det nye besøgscenter for verdensarven, der skal stå klar til næste år. Det er noget, jeg har set frem til, og jeg glæder mig til at se arbejdet skride frem og tage form. Vi har ønsket os et besøgscenter i verdensklasse, og det tror jeg på C. C. Brun kan hjælpe os med', udtaler formand for Fonden Stevns Klint Besøgscenter, Anette Mortensen.
 
Hun tilføjer:
 
'Siden vi valgte Praksis Arkitekter som tegnestue har vi gennemført et omfattende projekteringsarbejde, hvor skitserne fra arkitektkonkurrencen har skullet omsættes til virkelighed. Det har medført en stribe ændringer både ude og inde for at få økonomi, udstilling og praktiske forhold til at gå op i en højere enhed. Den nok mest synlige forandring er, at den stele, som var planlagt som vartegn og indgang oven på besøgscentret udgår. Indgangen til besøgscenteret bliver på den måde forenklet og sker nu kun fra den nye sti foran besøgscenteret, som forbinder ankomstområde og UNESCO-væggen. Projektet falder nu endnu mere diskret ind i landskabet, end det gjorde før'.
 
Besøgscentret placeres nedgravet i den nordøstlige ende af Boesdal Kalkbrud. Uden for besøgscentret kommer der til at gå en sti, som forbinder ankomstområde, 'UNESCO-væggen' med alle lagene i klinten samt kystlinjen, hvor klinten toner frem og ikke mindst besøgscentret. 

Fakta om C. C. Brun

Entreprenørvirksomheden C. C. Brun har hovedsæde i Herlufmagle, hvor de også har en stor, egen produktion. De beskæftiger ca. 100 medarbejdere, og udfører fagentrepriser inden for alle former for byggeri.
 
C. C. Brun har bl.a. udført opgaver for DTU Science Park, Rosendahl og Røde Kors.

Stevns Klint og besøgscentret

Stevns Klint blev optaget som UNESCO Verdensarv i 2014, fordi det er det bedste sted i verden at se sporene fra den asteroide, der for 66 mio. år siden var medvirkende til at mere end 50 % af alt liv på Jorden uddøde, også dinosaurerne. 
 
Boesdal Kalkbrud har været aktivt kalkbrud indtil 1978. I kalkbruddet står stadig Pyramiden, som blev brugt til opbevaring af knust kalk, en mindre tørrelade samt resterne af to skaktovne.
 
Opførelsen af et besøgscenter er gjort mulig via en generøs donation på 80 mio kr. fra A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal, Augustinus Fonden og Aage og Johanne Louis-Hansens Fond.