Mange forskellige instanser samarbejder om at sikre, at forvaltningen af Stevns Klint som verdensarv lever op til UNESCOs krav. Stevns Klint Verdensarvskontor er bindeleddet mellem interessenterne bag verdensarven.

Den 1. november 2021 overtog Stevns Klint Verdensarvskontor opgaverne fra foreningen Verdensarv Stevns. Verdensarvskontoret hører under Stevns Klint Besøgscenter ApS.

Formål

Stevns Klint Verdensarvskontor arbejder for at realisere den forvaltningsplan, som Stevns Kommune vedtog som en del af verdensarvsansøgningen, så planen lever op til UNESCOs krav. Desuden står Verdensarvskontoret blandt andet for koordination mellem interessenter og opgaver. Kontoret arbejder for, at der sker en bæredygtig fremdrift i udviklingen af området, så klintens værdier bevares.

Verdensarvskontorets ansatte

Anne Mehlin Sørensen

Site Assistant

Stevns Klint Verdensarvskontor

Jeg fører tilsyn med Stevns Klint, så vi overholder UNESCO krav og anbefalinger, og så området forbliver et smukt og spændende sted at besøge.

Eva Waldorff

Partner assistent

Stevns Klint Verdensarvskontor

Jeg arbejder med de mange virksomheder, foreninger og organisationer, der er med i Partnerprogrammet for Stevns Klint. Jeg fokuserer bl.a. på at understøtte samarbejder, som flytter den voksende turisme på Stevns i en mere bæredygtig retning.

Tove Damholt

Chef

Stevns Klint Verdensarvskontor

Jeg støtter arbejdet med verdensarven på mange måder, så klintens store historie bliver oplevet af mange, både nu og i fremtiden, og så verdensarven har en positiv rolle i lokalsamfundet – helt i tråd med UNESCOs ønsker. Kodeordene er samarbejde og dialog. Mulighederne er mange.