Stevns Kommune har forvaltningsansvaret for Stevns Klint som verdensarv.

Stevns Kommune har forvaltningsansvaret for Stevns Klint som verdensarv. Det er også Stevns Kommune, der udarbejder forvaltningsplanen, som er det styringsredskab, der skal sørge for, at arbejdet med og omkring Stevns Klint sker ud fra UNESCOs verdensarvskonvention. 

Gå til siden om forvaltningsplanen