Mange forskellige instanser samarbejder om at sikre, at forvaltningen af Stevns Klint som verdensarv lever op til UNESCOs krav. Verdensarv Stevns er bindeleddet mellem interessenterne bag verdensarven.

Verdensarv Stevns arbejder for at realisere den forvaltningsplan, som Stevns Kommune vedtog som en del af verdensarvsansøgningen, så planen lever op til UNESCOs krav. Desuden står Verdensarv Stevns blandt andet for koordination mellem interessenter og opgaver. Verdensarv Stevns arbejder herudover for, at der sker en bæredygtig fremdrift i udviklingen af området, så klintens værdier bevares.

Verdensarv Stevns finansieres af Stevns Kommune, og består af et sekretariat med en direktør, en site manager med ansvar for den daglige drift, samt en kommunikationskonsulent, der skal sikre kommunikationen til interne og eksterne interessenter.

 

Se vedtægterne for Verdensarv Stevns.

Verdensarv Stevns' sekretariat

Tove Damholt

Direktør

Verdensarv Stevns

Jeg støtter arbejdet med verdensarven på mange måder, så klintens store historie bliver oplevet af mange, både nu og i fremtiden, og så verdensarven har en positiv rolle i lokalsamfundet – helt i tråd med UNESCOs ønsker. Kodeordene er samarbejde og dialog. Mulighederne er mange.

Naja Habermann

Site manager

Verdensarv Stevns

Jeg arbejder primært med monitering af klinten og gæsternes opførsel for at sikre, at vi passer på vores verdensarv og menneskene, der bor og lever langs klinten. Jeg arbejder også med partner- og venneprogrammet, og samarbejder med lokale og lodsejere.