Mange forskellige instanser samarbejder om at sikre, at forvaltningen af Stevns Klint som verdensarv lever op til UNESCOs krav. Verdensarv Stevns er bindeleddet mellem interessenterne bag verdensarven.

Verdensarv Stevns arbejder for at realisere den forvaltningsplan, som Stevns Kommune vedtog som en del af verdensarvsansøgningen, så planen lever op til UNESCOs krav. Desuden står Verdensarv Stevns blandt andet for koordination mellem interessenter og opgaver. Verdensarv Stevns arbejder herudover for, at der sker en bæredygtig fremdrift i udviklingen af området, så klintens værdier bevares.

Verdensarv Stevns finansieres af Stevns Kommune, og består af et sekretariat med en direktør, en site manager med ansvar for den daglige drift, samt en kommunikationskonsulent, der skal sikre kommunikationen til interne og eksterne interessenter.

 

Se vedtægterne for Verdensarv Stevns.

Verdensarv Stevns' sekretariat

Tove Damholt

Direktør

Verdensarv Stevns

Jeg støtter arbejdet med verdensarven på mange måder, så klintens store historie bliver oplevet af mange, både nu og i fremtiden, og så verdensarven har en positiv rolle i lokalsamfundet – helt i tråd med UNESCOs ønsker. Kodeordene er samarbejde og dialog. Mulighederne er mange.

Naja Habermann

Site manager

Verdensarv Stevns

Som verdensarvens site manager holder jeg øje med, at alt er, som det skal være. At vi passer på vores verdensarv, som vi har aftalt med UNESCO, og ikke mindst geologien, naturen og beboerne langs klinten. Jeg har stor kontakt med områdets brugere, interessenter og aktører. Og så har jeg et par fingre med i både partner- og venneprogram.

Michael Aaby Clauding

Kommunikationskonsulent

Verdensarv Stevns

Jeg arbejder med at fortælle om de mange gode initiativer, som omhandler Stevns Klint UNESCO Verdensarv.

Sune Rodt

Projektkoordinator

Verdensarv Stevns

Jeg arbejder med vores partnerprogram, hvor virksomheder, foreninger og organisationer samarbejder om at løfte verdensarven, Stevns og hinanden. Jeg står især for kontakt med partnerne og praktisk gennemførsel af aktiviteter og arrangementer.