Presse og kommunikation

Har du brug for konkrete udtalelser eller oplysninger, er du velkommen til at kontakte nedenstående . Siden er under udarbejdelse, og kommer til at indeholde pressefotos, relevante links og andre nyttige oplysninger for pressen.

Verdensarv Stevns

Tove Damholt, direktør

Arbejdsområder

 • UNESCO verdensarv
 • Formidling
 • Oplev Stevns Klint
 • Geologi 
 • Forskning - øvrig samt specialer og uddannelsesopgaver

Mobil: 2054 6702

E-mail: tove@stevnsklint.org

Naja Habermann, site manager

Arbejdsområder

 • UNESCO verdensarv
 • Partnerprogram
 • Monitering af Stevns Klint som verdensarv
 • Droner - ulovlig flyvning
 • Erhvervssamarbejde
 • Referencegruppe

Mobil: 2054 6404 

E-mail: naja@stevnsklint.org

Trine Helene Henrichsen, kommunikationskonsulent

Arbejdsområder

 • Intern og ekstern kommunikation
 • Hjemmeside
 • SoMe
 • Nyhedsbreve
 • Presse

Mobil: 2445 2604

E-mail: kommunikation@stevnsklint.org

Ved fravær, kontakt:

Thomas Meyhoff, teamleder - Kommunikation, Stevns Kommune.

Tlf. 5657 5019

Mobil: 3051 6667

E-mail: thomey@stevns.dk

Stevns Kommune

Annette Lisa Kjær, centerchef - Politik og Borger

Arbejdsområder

 • Fondsansøgninger
 • Højerup/Selskabet Højeruplund

Mobil: 4032 6625 

E-mail:

annkjae@stevns.dk

Morten Svarre Andersen, koordinator - Kultur og Turisme

Arbejdsområder

 • Turisme
 • Stevns Fyrcenter
 • Boesdal Kalkbrud inkl. arrangementer
  (ikke besøgscenter)

Mobil: 5128 9075

E-mail: 

mortande@stevns.dk

Berith Burkandt, leder - Natur og Miljø

Arbejdsområder

 • Forvaltning
 • Miljø
 • Sikkerhed og ulykker på og langs klinten

Mobil: 2114 0997

E-mail: berbur@stevns.dk

 

Tine Jensen, natur- og miljømedarbejder

Arbejdsområder

 • Forvaltning
 • Miljø
 • Fredning
 • Naturpleje
 • Stevns Klint Trampesti
 • Droner - tilladelser

Mobil: 2114 0997

E-mail: 

tinejens@stevns.dk

Rasmus Elvekjær, biolog og naturvejleder

Arbejdsområder

 • Naturcenter
 • Naturvejledning
 • Holtug Kridtbrud
 • Flagbanken

Tlf. 5657 5706 

E-mail: 

rasmusel@stevns.dk

 

Mads Brinck Lillelund, natur- og miljømedarbejder

Arbejdsområde

 • Vandrefalk

Mobil: 2467 6491

E-mail:

madslill@stevns.dk

Rune Byrnak-Storm, natur- og miljømedarbejder

Arbejdsområder

 • Vandløb
 • Naturområder 

Tlf. 5657 5165

E-mail:

runebyrn@stevns.dk

Liv Knøchel Jeppesen, arkitekt MAA og planlægger

På orlov indtil foråret 2020.

Arbejdsområde

 • Lokalplaner

Tlf. 5657 5796

E-mail:

livjeppe@stevns.dk

 

 

Østsjællands Museum

Peter Gravlund Nielsen, direktør

Arbejdsområde

 • Museum

Tlf. 5650 2806

E-mail: pg@oesm.dk  

Jesper Milàn, museumsinspektør og geolog

Arbejdsområder

 • Forskning - geologi og kulturhistorie
 • Geologi
 • Fossiler

Mobil: 2331 9488

E-mail: 

jesperm@oesm.dk

Berit Stage, museumsinspektør og etnolog

Arbejdsområde

 • Kulturhistorie

Tlf. 5650 2905

E-mail:

bst@oesm.dk

Stevns Erhvervsråd

Thomas Christensen, erhvervschef

Arbejdsområder

 • Erhvervssamarbejde
 • Partnerprogram
 • Iværksætteri
 • Vejledning og rådgivning til virksomheder

Mobil: 3061 9952

E-mail: 

thomas@stevnserhvervsraad.dk

Jesper Yde Knudsen, iværksætter- og virksomhedskonsulent

Arbejdsområde

 • Vejledning af iværksættere
 • Sparring til virksomheder
 • Partnerskaber mellem erhvervsdrivende
 • Forretningsudvikling
 • Partnerprogram

Mobil: 2122 1765

E-mail:

jesper@stevnserhvervsraad.dk

Niels Frederik Lund, seniorerhvervskonsulent i turisme

Arbejdsområde

 • Turisme

Mobil: 2374 1425

E-mail:

frederik@stevnserhvervsraad.dk

 

Fonden Stevns Klint Besøgscenter

Per Røner, formand

Mobil: 2170 0421

E-mail:

proener@stevns.dk