Verdensarvsfestival 2019

25. AUGUST 2019

gratis

Boesdal Kalkbrud, Boesdalvej 14, 4673 Rødvig

Kom med til fire forrygende dage i verdensarvens tegn. Når programmet er fastlagt, kan du læse mere - også om UrKlang-koncerterne.

Arrangør

Naja Habermann

Site manager

Verdensarv Stevns

Jeg arbejder primært med monitering af klinten og gæsternes opførsel for at sikre, at vi passer på vores verdensarv og menneskene, der bor og lever langs klinten. Jeg arbejder også med partner- og venneprogrammet, og samarbejder med lokale og lodsejere.

Morten Svarre Andersen

Koordinator for Kultur & Turisme

Stevns Kommune

Jeg arbejder med udviklingen langs Stevns Klint og Verdensarven på strategisk niveau. Det er lige fra overordnet helhedsplan for hele klinten til strategiske udviklingsprojekter for de enkelte perler langs klinten. Derudover er jeg sekretær i tovholdergruppen for besøgscenteret, og sidder med i koordinationsgruppen.