Der er fossiler fra millioner af år i Stevns Klint - ja, faktisk består klinten af fossiler: Skeletter og små skaldele fra alger og mosdyr, der døde, og endte på bunden af Kridthavet.

Find fossiler ved Stevns Klint

Stevns Klint er et helt unikt sted på Jorden. Derfor kan det kun lade sig gøre at samle fossiler, når vi samtidig hjælper hinanden med at passe godt på verdensarven. 

Derfor skal du huske tre ting, når du samler fossiler ved Stevns Klint:

1. Hak aldrig i klinten, kun i nedfaldne blokke. Det samme gælder i bruddene, hvor du heller ikke må hakke i bunden.

2. Pil ikke i Fiskeleret - det må heller ikke indsamles.

3. Ved Højerup må du ikke bruge værktøj, men kun samle, hvad du finder liggende løst på stranden.

Finder du nedfaldne blokke eller klumper af kridt og kalk, må du gerne tage dem med hjem og undersøge dem.

Fossiler

Fossiler er rester af dyr og planter. Nogle af dem forstener, men ikke alle, og slet ikke ved Stevns Klint, hvor de ofte er af kridt eller kalk. En forstening er altså et fossil, mens et fossil ikke behøver at være en forstening.

Der er fundet helt unikke fossiler ved Stevns Klint. Flere af dem er blevet erklæret for danekræ. De typiske fossiler her er vættelys, forskellige søpindsvin og koraller - men du kan også finde hajtænder, og tænder eller dele fra en mosasaur.

Lagene i klinten

Den nederste del af Stevns Klint består af kridt fra slutningen af Kridttiden.

Over kridtet ligger det tynde lag af Fiskeler, som markerer K/T-grænsen, altså tidspunktet mellem Kridttid og Tertiærtid. I dette lag findes sporene fra massedøden, der fandt sted for 66 millioner år siden.

Klintens øverste del består af hårdt kalk, mange steder med buede flintebånd i.