Boesdal Kalkbrud

Inden du kommer helt ud til kanten fra det flade landskab på Stevns, dukker et månelandskab, der skærer sig ned i klinten, pludselig op. Velkommen til Boesdal Kalkbrud - et ganske særligt område.

En tur i Boesdal Kalkbrud er en særlig oplevelse, hvor man står midt i en blanding af industrihistorie, kultur og natur. Boesdal er et af de eneste steder, hvor du kan gå 'gennem' klinten og ud til havet, i den åbning, hvor der tidligere blev fragtet kalk ud til skibene.

Det berømte lag af Fiskeleret går op og ned i bølgedale langs hele Stevns Klint. I Boesdal ligger det cirka 4½ meter under bunden på kalkbruddet, og er derfor usynligt. Men man kan tydeligt se de smukke flintebånd, der bugter sig gennem kalklaget, særligt ved den græsbelagte amfiscene.

Den spektakulære pyramide i bunden af bruddet var oprindelig et kalklager. Siderne på pyramiden har den samme hældning, som knust kalk får, når det bliver drysset fra oven. Selvom pyramiden syner lille i det store landskab, måler den 20 meter fra top til bund.

Boesdal Kalkbrud i dag

I flere år har bruddet været populært at benytte til forskellige kulturarrangementer på både amfiscenen og i pyramiden. Der bliver afholdt gudstjenester, festivaler og koncerter. Forestillingen KLINT, der blev indstillet til en Reumert-pris, blev opført i pyramiden, og UrKlang, et ganske særligt instrument, bygget til stedet af blandt andet flint- og kalksten, kan opleves ved særlige lejligheder.

Pyramiden har en helt unik akustik, og du kan synge trestemmigt med dig selv derinde - hvis du løber hurtigt nok rundt.

Hold øje med arrangementer langs Stevns Klint. Der kan være arrangementer i bruddet som ikke er tilgængelige for offentligheden, men du kan altid passere via Stevns Klint Trampesti. Ønsker du at holde et arrangement i Boesdal Kalkbrud, kan du læse mere på Stevns Kommunes side om Boesdal Kalkbrud

Besøgscenter opføres i Boesdal Kalkbrud

I efteråret 2018 gav A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal, Aage og Johanne Louis-Hansens Fond samt Augustinus Fonden tilsagn om at støtte opførelsen af et besøgscenter inklusiv udstilling med i alt 80 millioner kroner. Stevns Kommune investerer samtidig 10 millioner kroner i udviklingen af området. Besøgscentret skal fungere som portal til hele Stevns Klint og oplevelserne med verdensarven, og åbner til sæson 2022.

Fonden Stevns Klint Besøgscenter er nu i gang med at bygge det kommende besøgscenter for verdensarven. Byggeriet kan medføre støj og påvirke parkeringsmuligheder i Boesdal Kalkbrud.

Er du nysgerrig, kan du læse mere på vores side om processen og besøgscentret.

Overnatning

I bunden af kalkbruddet mod vest er en primitiv lejrplads med bålplads og to sheltere med plads til fire personer. Der må ikke slås telte op i bruddet. Ved shelterne er der et muldtoilet - ved parkeringspladsen er der et almindeligt toilet og adgang til vand.

Shelter kan bookes via Friluftsguiden.dk.

Bruddets historie

Ved kanten af Boesdal Kalkbrud finder du to kalkovne, som har været en del af kalkproduktionen i bruddet. Kalk var tidligere en vigtig handelsvare for Stevns, og der har været brudt kalk i Boesdal siden 1920'erne. 

En del af kalken blev brugt til jordforbedring i landbruget. Kalken blev knust og opbevaret i den store pyramide, og brændt i de to ovne. Store transportbånd krydsede en del af bruddet og endte ved ovnene. Når brændt kalk bliver blandet med vand, kaldes det læsket kalk. Det er stærkt basisk og bliver primært brugt i byggeindustrien.

I 1978 blev der brudt kalk i Boesdal for sidste gang. Skorstenene fra ovnene, den store pyramide i bruddet, og andre mindre bygninger, vidner dog stadig om områdets historie.

Find vej

Boesdalvej 14, 4673 Rødvig Stevns

Boesdal Kalkbrud hører under Stevns Kommune

Morten Svarre Andersen

Koordinator for Kultur & Turisme

Stevns Kommune

Jeg arbejder med udviklingen langs Stevns Klint og Verdensarven på strategisk niveau. Det er lige fra overordnet helhedsplan for hele klinten til strategiske udviklingsprojekter for de enkelte perler langs klinten. Derudover er jeg sekretær i tovholdergruppen for besøgscenteret, og sidder med i koordinationsgruppen.