Indtil 1972 blev der udvundet kalk og kridt i Holtug Kridtbrud, men nu fremstår det som et helt særligt naturområde, Natura 2000, der er et EU-beskyttet område. Oplevelsen er vild natur, når du går fra toppen og ned i bruddet.

I mere end 100 år blev der brudt kridt i Holtug, men siden 1972 har bruddet stort set stået urørt. I dag kan man gå en tur ned gennem bruddet og ud til vandet - stierne kan være glatte, så tag fornuftigt fodtøj på.

Et ganske særligt sted

Kridtbruddet er hjemsted for mange truede og fredede dyre- og plantearter. Pas derfor særlig godt på stedet - gå kun på stierne og pluk ikke planterne. Med lidt held kan du se stor vandsalamander og planten gyvelkvæler, som er på den såkaldte rødliste - en liste over de plantearter, der risikerer at uddø i Danmark, hvis ikke vi giver dem særlig beskyttelse. Gyvelkvæleren er særlig, for dens blade indeholder ikke klorofyl, og derfor kan planten ikke udnytte sollyset til fotosyntese. I stedet snylter den på rødder hos blandt andre tidselplanten stor knopurt, og har fået sit navn, fordi den netop udpiner sin værtsplante.

I bruddets bløde, hvide kridt kan du være heldig at finde fossiler af søpindsvin, blæksprutter og hajer. Går du på fossiljagt, så husk de tre enkle regler.

Stor vandsalamander.

Find vej

 

OBS! Dårlige vej- og parkeringsforhold. Sæt hellere bilen på Mandehoved.

Fra Mandehoved kan du nyde den flotte gåtur til Holtug Kridtbrud via Stevns Klint Trampesti eller let leje en landcykel og cykle via landevejen til Holtug.

 

Holtug Kridtbrud, Holtug Linievej 69, 4660 St. Heddinge.

Klik på billedet for Google Maps.