Indtil 1972 blev der udvundet kalk og kridt i bruddet, men nu står det som et helt særligt naturområde, NATURA2000, som er et EU-beskyttet område. Oplevelsen er vild natur, når du går fra toppen og ned i bruddet.

I mere end 100 år der der blevet brudt kridt i Holtug, men siden 1972 har bruddet stort set stået urørt.

Holtug Kridtbrud er et særligt sted at besøge - gå en tur ned gennem bruddet og ud til vandet. Husk fornuftigt fodtøj, for stierne kan være glatte.

Et ganske særligt sted

Kridtbruddet er hjemsted for mange truede og fredede dyre- og plantearter og vi beder dig passe særlig godt på stedet:
Gå kun på stierne og pluk ikke planterne.

Med lidt held kan du se stor vandsalamander og planten gyvelkvæler, som er på den såkaldte rødliste - en liste over de plantearter, der risikerer at uddø i Danmark, hvis ikke vi giver dem særlig beskyttelse.

Gyvelkvæleren er særlig, for den har ikke selv noget klorofyl og kan derfor ikke udnytte sollyset og lave fotosyntese. Istedet snylter den på rødder hos blandt andre tidselplanten stor knopurt. Og den har fået sit navn fordi den netop udpiner sin vært.

I bruddets bløde, hvide kridt kan du også finde fossiler af søpindsvin, blæksprutter og hajer. Går du på fossiljagt, så husk de tre enkle regler.

Masser af Stor Vandsalamander

Find vej

Holtug Kridtbrud, Holtug Linievej, 4660 Store Heddinge

OBS! Vejen til Holtug Kridtbrud er meget smal og hullet. Busser, varevogne og sænkede biler kan ikke køre dertil.

Klik på billedet for Google Maps