På jagt efter fortiden

Der er millioner af års fossiler i Stevns Klint. Ja faktisk er klinten lavet af fossiler: skeletter og små skaldele fra alger og mosdyr, der døde og dryssede ned på bunden af Kridthavet.

Fossilindsamlingsregler

Der er masser af fossiler ved Stevns Klint - og kun tre regler at huske:

  • Aldrig hakke i klinten, kun i de nedfaldne blokke - det gælder også i bruddene, hvor du heller ikke må hakke i bunden.
  • Ikke pille i Fiskeleret - det er UNESCO Verdensarv.
  • Ved Højerup må du slet ikke hakke, kun samle op med hænderne - på grund af kystsikringen

Finder du en nedfaldne blokke eller klumper af kridt og kalk, så må du gerne tage dem med hjem og undersøge dem nærmere.

Fossiler

Fossiler er rester af dyr og planter. Nogle af dem forstener, men ikke alle og slet ikke ved Stevns Klint, hvor de ofte er kridt eller kalk. Så en forstening er et fossil, mens et fossil ikke behøver at være en forstening.

Der er fundet helt unikke fossiler ved Stevns Klint. Flere af dem er blevet erklæret danekræ

De typiske fossiler her er vættelys, forskellige søpindsvin og koraller. Men du kan også finde hajtænder eller tænder og dele fra en mosasaur.

Kalklandets hjemmeside kan du finde det fossil du har fundet og få navnet på det.

Lagene i klinten

Den nederste del af Stevns Klint består af kridt, som stammer fra slutningen af Kridttiden.

Over kridtet ligger det tynde lag af Fiskeler, som markerer K/T-grænsen, altså tidspunktet mellem Kridttid og Tertiærtid. Det er i dette lag, at sporene fra massedøden for 66 millioner år siden gemmer sig.

Klintens øverste del består af hårdt kalk. Mange steder med buede flintebånd i.