Her kan du få indblik i processen omkring udviklingen af Boesdal Kalkbrud og etableringen af et besøgscenter for Stevns Klint og verdensarven.

Det er Fonden Stevns Klint Besøgscenter, etableret efterår 2018, som står for hele processen omkring besøgscentret i Boesdal Kalkbrud.

Fonden Stevns Klint Besøgscenter

Stevns Kommune står for den almene udvikling af stedet med kommune- og lokalplaner.

Besøgscenter i Boesdal Kalkbrud

Sæson 2022 - Forventet åbning af besøgscenter

Ifølge planen skal besøgscentret i Boesdal Kalkbrud åbne til sæson 2022.

2021 - Første spadestik

Det første spadestik til besøgscentret skal være taget i 2021.

2019 - Projektering

Projektering og indgåelse af bygherrekontrakter

8. oktober 2019 - Formidlingskonkurrencen afgøres

Den vindende tegnestue er Tinker Imagineers.

Tre designhuse har deltaget i konkurrencen om at designe formidlingskonceptet inde i besøgscentret:

 • Tinker Imagineers
 • Art+Com Studios
 • Event Communications.

8. juli 2019 - Arkitektkonkurrencen afgøres

Den vindende tegnestue er Praksis Arkitekter.

Fire arkitektfirmaer har deltaget i konkurrencen om at tegne besøgscentret:

 • Praksis Arkitekter
 • Dorte Mandrup A/S
 • entasis
 • Henning Larsen Architects A/S

Læs mere om arkitektkonkurrencen

15. marts 2019 - Formidlingskonkurrencen igangsættes

Tre designhuse er inviteret til at deltage i konkurrencen om formidlingen inde i besøgscentret.
Deltagerne er:

 • ART+COM Studios
 • Event Communications
 • Tinker Imageneers.

12. december 2018 - Arkitektkonkurrence igangsættes

Fire inviterede tegnestuer skal give deres bud på bygningen for besøgscentret.
Deltagerne er:

 • Dorte Mandrup A/S
 • entasis
 • Henning Larsen Architects A/S
 • Praksis Arkitekter

2018-2020 - Kommuneplantillæg og lokalplan

Udarbejdelse af kommuneplantillæg og lokalplan for besøgscentret.

25. oktober 2018 - Tilsagn om støtte fra fonde

A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal, Aage og Johanne Louis-Hansens Fond samt Augustinus Fonden har givet endeligt tilsagn om at støtte opførelsen af besøgscentret inkl. udstilling med i alt 80 mio. kr.

Stevns Kommune investerer samtidig 10 mio. kroner i udviklingen af området.

Januar 2017 - Fondsansøgning

Stevns Kommune har udarbejdet fondsansøgning til etablering af besøgs- og formidlingstilbud som perler på en snor langs Stevns Klint - herunder besøgscenter i Boesdal Kalkbrud, samt forbedring og styrkelse af Højerup. Se hele ansøgningen (pdf).

Efter forhandling med A. P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal (også kaldet A.P. Møller Fonden), Aage og Johanne Louis-Hansens Fond samt Augustinus Fonden blev der udarbejdet en ny, revideret fondsansøgning(pdf), som udelukkende omfatter selve besøgscentret i Boesdal Kalkbrud.

Ultimo 2016 - Forberede arkitektkonkurrence

Forberedelse og opstart af arkitektkonkurrence (udarbejdelse af program).

April - maj 2016 - Turismestrategi & forretningsplan

Stevns Kommunes konsulenter på verdensarvsprojektet udarbejder en ny turismestrategi og forretningsplan for besøgscentret.

Turismestrategien er en konkretisering af visionen fra den turismepolitiske redegørelse.

Forretningsplanen for besøgscentret skal målrettes fonde og andre nære samarbejdspartnere. Igennem arbejdet med forretningsplanen forberedes det kommende arbejde med udarbejdelse af program til arkitektkonkurrencen.

17. marts 2016 - Studietur

Stevns Kommune inviterede en række nøglepersoner på studietur til Moesgaard Museum, Kongernes Jelling og Christiansfeld for at finde inspiration til det kommende besøgscenter. Se film fra turen.

Juni 2015 - Arbejde for fondsansøgninger

Stevns Kommune arbejder på at søge fonde, som skal finansiere besøgscentret.

Ultimo 2015 - Ny asfalt ved Boesdal

Stevns Kommune lagde nyt asfaltslidlag på adgangsvejene til Boesdal Kalkbrud for at forbedre adgangsforholdene.

9. november 2015 - Dispensation fra strandbeskyttelseslinjen modtaget

Stevns Kommune modtog forsøgstilladelsen, som giver mulighed for at etablere er besøgscenter i Boesdal. Det betyder, at vi er et af de ti forsøgsprojekter, som får tilladelse til at ophæve strandbeskyttelseslinjen. Med dette projekt ønsker kommunen at fremme den lokale og regionale turisme.

30. oktober 2015 - Dispensation fra strandbeskyttelseslinjen

Erhvervs- og vækstminister, Troels Lund Poulsen meddelte, at Stevns Kommune er udvalgt som én af de i alt 10 kommuner, der bliver en del af regeringens forsøgsordning, der skal fremme turismen i kystnære områder. Stevns Kommune har fået forsøgstilladelse til at bygge inden for strandbeskyttelseslinjen i Boesdal Kalkbrud og i Højerup, og dermed er besøgscentret i Boesdal Kalkbrud et skridt tættere på at blive til virkelighed. 

Vi kan kun bygge ud fra det konkrete projekt, vi har ansøgt om. Dette ville under normale omstændigheder ikke være muligt, da strandbeskyttelseslinjen er en 300 meter zone, som fra strandkanten og 300 meter ind på land fastsætter særlige strikse regler for, hvordan man må bygge og bo. Stevns Kommune har derfor nu mulighed, for at gå i gang med at planlægge et besøgscenter i Boesdal Kalkbrud, som skal formidle områdets unikke geologiske historie og fortællingen om fiskeleret, hvilket var med til at sætte Stevns Klint på UNESCOs verdensarvsliste.

Besøgscentret i Boesdal Kalkbrud er en central del af vores strategi for, hvordan Stevns får mest mulig udbytte af udnævnelsen til verdensarv ved at binde de mindre og større natur- og kulturattraktioner langs Stevns Klint sammen fysisk og mentalt. Besøgscentret skal fungere som et klart ankomststed, der starter fortællingerne. Vi har samtidig planer om at udvikle Højerup og give området et løft til glæde for de besøgende. Det er dog ikke besluttet, hvilke tiltag, vi sætter i gang i Højerup.

Ultimo august 2015 - Forretningsmodel for besøgscentret

Dansk Bygningsarv (nu BARK) går i gang med at udarbejde en forretningsmodel for Stevns Klint Besøgscenter. Dette materiale skal være med til at præcisere besøgscentrets indhold, samt retningslinjer for den kommende arkitektkonkurrence.

Stevns Kommune ønsker, at besøgscenteret skal opnå en høj arkitektonisk kvalitet og det er derfor besluttet at udbyde 'udformningen og placering af besøgscenter, samt omgivelser (herunder parkeringsforhold)' i en arkitektkonkurrence. Først efter arkitektkonkurrence ved vi, hvor i Boesdal Kalkbrud et besøgscenter og herunder parkeringsforhold skal placeres.

17. august 2015 - Infomøde for naboer til Boesdal Kalkbrud

Stevns Kommune afholdt informationsmøde for naboerne til Boesdal Kalkbrud på rådhuset i Store Heddinge. Mødet handlede om processen omkring planlægningen af det kommende besøgscenter, og deltagerne havde mulighed for at stille spørgsmål. Se spørgsmål og svar her (pdf).

30. april 2015- Endelig placering i Boesdal Kalkbrud

Kommunalbestyrelsen besluttede den endelige placering af besøgscentret i Boesdal Kalkbrud. Samtidig indsendte Stevns Kommune en ansøgning til Naturstyrelsen, så nu venter vi på svar på, om vi bliver en af de ti kommuner, som får lov til at ophæve strandbeskyttelseslinjen.

Februar - april 2015 - Analyse af besøgscenter

Stevns Kommune iværksætter en nærmere analyse af et kommende besøgscenter konkrete indhold og funktioner.

Januar - maj 2015 - Besøgscenter i Højerup på pause

Kommunalbestyrelsen sætter udviklingen af et besøgscenter i Højerup på pause i 3-4 måneder, mens kommuner undersøger om en anden placering af besøgscentret kan give nogle andre/flere gevinster – f.eks. ved at placere besøgscentret i Boesdal Kalkbrud.

November 2014 - Besøgsområde i Højerup

Politikerne i Stevns Kommune arbejdede med idéen om et besøgscenter placeret i Højerup.
Kommunalbestyrelsen trækker et kommuneplantillæg for besøgsområdet i Højerup tilbage. Årsagen var, at man ønskede at søge Regeringens forsøgsordning om ophævelse af strandbeskyttelseslinjen med frist i januar måned.

Vi arbejder med besøgscenter

Steen Bonke Sørensen

Direktør

Stevns Klint Besøgscenter

Jeg arbejder som direktør for Stevns Klint Besøgscenter. I min rolle har jeg stor fokus på at skabe en skøn oplevelse for vores gæster samt at bruge ”UNESCO Verdensarv” som katalysator til at skabe en positiv udvikling for turisme, bosætning og oplevelsesøkonomi. Og så skal vi gøre klintens vilde historie kendt i hele verden.

Annette Lisa Kjær

Centerchef - Politik & Borger

Stevns Kommune

Mit arbejde med Verdensarven tager primært afsæt i ledelsen af de mange igangværende projekter. Dette spænder lige fra udfærdigelse af sager til politisk behandling, etablering af det kommende besøgscenter samt udvikling af områderne langs klinten, for eksempel Boesdal kalkbrud og Højerup.

Berith Burkandt

Leder af Natur & Miljø

Stevns Kommune

Jeg arbejder med koordinering af opgaverne i Forvaltningsplanen, som er det overordnede styringsredskab for Stevns Klint som verdensarv. Forvaltningsplanen lægger rammerne for, hvordan vi skal tage vare på Stevns Klint på en bæredygtig måde og i overensstemmelse med UNESCO’s verdensarvskonvention. Og så deltager jeg i tovholdergruppen for udviklingen af Boesdal.

Thomas Meyhoff

Kommunikationschef

Stevns Kommune

Jeg har arbejdet med kommunikation af verdensarvsprojektet on/off siden 2010, da vi første gang talte om, hvordan man løser den opgave at få Stevns Klint på UNESCOs liste over verdensarv. Opgaverne har primært handlet om generel kommunikationsrådgivning og pressehåndtering samt kommunikation på web og sociale medier.

Morten Svarre Andersen

Koordinator for Kultur & Turisme

Stevns Kommune

Jeg arbejder med udviklingen langs Stevns Klint og Verdensarven på strategisk niveau. Det er lige fra overordnet helhedsplan for hele klinten til strategiske udviklingsprojekter for de enkelte perler langs klinten. Derudover er jeg sekretær i tovholdergruppen for besøgscenteret, og sidder med i koordinationsgruppen.

Tove Damholt

Direktør

Verdensarv Stevns

Jeg støtter arbejdet med verdensarven på mange måder, så klintens store historie bliver oplevet af mange, både nu og i fremtiden, og så verdensarven har en positiv rolle i lokalsamfundet – helt i tråd med UNESCOs ønsker. Kodeordene er samarbejde og dialog. Mulighederne er mange.