Stevns Klint Partner Netværk Bæredygtig udvikling i Destination Stevns Klint

På Stevns arbejder Stevns Klint Partnere for at udvikling sker med respekt for mennesker, dyr og planter. Stevns skal være et endnu bedre sted at arbejde og leve.

Vi arbejder særligt på tre fronter: Oplevelser, fødevarer og biodiversitet. Sådan sikrer vi, at hele destination Stevns Klint fortsat vil være et fantastisk sted at besøge og leve ved.  

Tre indsatser

Lokale fødevarer på menuen  

En arbejdsgruppe af restauratører og producenter arbejder på at bruge flere lokale råvarer. Målene er at vise smagen af Stevns frem, øge indtjeningen hos lokale fødevarevirksomheder og ikke mindst at mindske aftrykket på vores verden – bl.a. ved mindre transport af råvarerne.  

Bæredygtige oplevelser  

Flere gode oplevelser for gæster og lokale er centralt i bæredygtig turisme. I Stevns Klint Partner Netværk skaber en række aktører bæredygtige oplevelser med fokus på helårsaktiviteter og oplevelser inde i land – for at passe på klima, miljø og lokalsamfund.

Se bl.a. indsats omkring Stevns Outdoor.

Biodiversitet  

Her på Stevns, hvor vi kan se sporene efter den seneste masseuddøen, ønsker vi at modvirke det katastrofale fald i antallet af dyre- og plantearter, som netop nu finder sted.

I netværket De Vilde Partnere inspirerer og hjælper vi hinanden til at give plads til flere planter, insekter og andet liv, og Stevns Klint Partner Netværk samarbejder med Stevns Kommune om projektet ”Stevns skaber liv”. Se mere på Stevnsskaberliv.dk.

Vær med  

Vil din virksomhed, organisation eller forening hjælpe med at passe på vores naturskønne Stevns?  

Kontakt Partner Assistent nedenfor:

Kontakt bæredygtighedsprojektet

Eva Waldorff

Partner assistent

Stevns Klint Verdensarvskontor

Jeg arbejder med de mange virksomheder, foreninger og organisationer, der er med i Partnerprogrammet for Stevns Klint. Jeg fokuserer bl.a. på at understøtte samarbejder, som flytter den voksende turisme på Stevns i en mere bæredygtig retning.

Projektet er startet op med midler fra Lokal AktionsGruppe (LAG) og Landdistriktspuljen. Læs mere her.

Stevns Klints partnere arbejder for at udviklingen går hånd i hånd med at passe på mennesker, dyr og planter ved verdensarven.