Her finder du praktiske links, partnernyheder og oversigt over arrangementer.

Er du ikke partner endnu?

Læs mere om, hvordan du bliver partner med Verdensarv Stevns.

Arrangementer og kurser

18.04.21 - Affaldsindsamling i Holtug Kridtbrud

Vær med når vi samler affald i det smukke Holtug Kridtbrud d. 18. april.

Danmarks Naturfredningsforenings årlige affaldsindsamling i Stevns foregår i år i Holtug Kridtbrud, hvor vi mødes og samler affald til gavn for både mennesker og for de dyr og planter, hvis hjem det er.

Sæt gerne bilen på Mandehoved

Hvis du kommer i bil, anbefaler vi, at du parkerer på den store p-plads på Mandehoved og nyder turen til Holtug Kridtbrud i den friske luft.

På Mandehoved kan du let leje en landcykel og køre ad landevejen til Holtug Kridtbrud eller gå den smukke tur via Stevns Klint Trampesti.

Vi mødes i Holtug Kridtbrud klokken 10:00.

Tilmelding

Tilmelding er nødvendig.

Læs mere og meld dig til arrangementet her på DN.dk

Samarbejde om at passe på verdensarven

Affaldsindsamlingen foregår i samarbejde mellem DN Stevns, Naturstyrelsen, Stevns Kommune og Verdensarv Stevns.

27.04.21 - Generalforsamling i Verdensarv Stevns

På grund af corona afholdes årets generalforsamling digitalt via Microsoft Teams.

Verdensarv Stevns holder ordinær generalforsamling 27. april fra klokken 19.

Alle borgere i Stevns Kommune er velkomne (med taleret), ligesom medlemmer af Østsjællands Museumsforening, Stevns Turistforening og Stevns Erhvervsråd.

Tilmelding

Arrangementet afholdes digitalt. Link til mødes udsendes på mail til deltagerne.

Meld dig til via Billetto.

Dagsorden

  • Bestyrelsens beretning
  • Godkendelse af revideret regnskab for sidste regnskabsår
  • Orientering om kontrakten med kommunen for indeværende år
  • Drøftelse af handlingsplan for det kommende år, herunder kontrakten med kommunen
  • Eventuelle forslag fra bestyrelsen og medlemmerne

Bilag

Vedtægter for Verdensarv Stevns

Book campingvognen!

Partnere har også mulighed for at låne verdensarvscampingvognen. For mere info - kontakt Verdensarv Stevns på info@stevnsklint.org.

Os, der arbejder med partnerprogrammet

Eva Waldorff

Projektkoordinator

Verdensarv Stevns

Jeg arbejder med de mange virksomheder, foreninger og organisationer, der er med i Partnerprogrammet for Stevns Klint. Jeg fokuserer bl.a. på at understøtte samarbejder, som flytter den voksende turisme på Stevns i en mere bæredygtig retning.

Naja Habermann

Site manager

Verdensarv Stevns

Som verdensarvens site manager holder jeg øje med, at alt er, som det skal være. At vi passer på vores verdensarv, som vi har aftalt med UNESCO, og ikke mindst geologien, naturen og beboerne langs klinten. Jeg har stor kontakt med områdets brugere, interessenter og aktører. Og så har jeg et par fingre med i både partner- og venneprogram.

Thomas Christensen

Erhvervschef

Stevns Erhvervsråd

Jeg understøtter virksomhederne i Stevns herunder samarbejdet med Verdensarven, og i særdeleshed partnerskabsprogrammet til vækst for både virksomheder og verdensarv.

Jesper Yde Knudsen

Iværksætter- og virksomhedskonsulent

Stevns Erhvervsråd

Jeg arbejder med at rådgive verdensarvspartnerne omkring udviklingsmuligheder og -tiltag. Desuden arbejder jeg med produktprogrammet under partnerprogrammet.

Tove Damholt

Direktør

Verdensarv Stevns

Jeg støtter arbejdet med verdensarven på mange måder, så klintens store historie bliver oplevet af mange, både nu og i fremtiden, og så verdensarven har en positiv rolle i lokalsamfundet – helt i tråd med UNESCOs ønsker. Kodeordene er samarbejde og dialog. Mulighederne er mange.