Bliv partner med verdensarven

Vil du være med på holdet? Partnerprogrammet er et tilbud til alle virksomheder, organisationer, kunstnere og foreninger om at være partner med verdensarven på Stevns.

Vi vil bruge verdensarven til at skabe en god og bæredygtig udvikling for hinanden og for Stevns.

Idéen er UNESCOs. Det har nemlig vist sig, at hvis lokalområdet tjener penge på verdensarven, så bliver der også passet bedre på den. UNESCO kalder det bæredygtig turisme.

Når vi løfter verdensarven og hinanden, så løfter vi også os selv - og det er dét, vi arbejder med i partnerprogrammet.

Vi hjælper hinanden med:

 • at øge lokal, økonomisk vækst.
 • at tage hensyn til lokalområdets befolkning.
 • at passe godt på verdensarven, naturen og kulturhistorien.

Hvad får du ud af at være partner?

 

Lene Vestergård, KLINT:

"I partnerprogrammet møder jeg mennesker, der tænker og arbejder helt anderledes end mig selv. Det giver nye ideer til, hvor mine forcer og mit netværk kan bruges, og viden om, hvor jeg kan hente hjælp til mine projekter. Man kommer et spadestik dybere i kendskabet til, hvem vi er - os, der skal bære verdensarven."

                

Du får også...

 • Netværk og samarbejde
 • Særlig viden om verdensarven
 • Redskaber til markedsføring
 • Kurser og workshops i alt fra digital synlighed med TripAdvisor og hjemmesider til arbejdet med FN's verdensmål.
 • Præsentation her på verdensarvens hjemmeside.
 • Nyhedsbreve, Facebook-gruppe, sæsonstartsture, partnercertifikat og meget mere.

Hvad koster det?

Det koster ingen penge - blot din vilje og lidt af din tid. Du skal:

 • Deltage i et grundkursus á fire timer for nye partnere.
 • Loyalt synliggøre og formidle viden om Stevns Klint som verdensarv. Det kan være på din hjemmeside, eller med vores brochure på disken eller i salgsmappen.
 • Omtale partnerprogrammet på din hjemmeside, minimum med logo og link.
 • Medvirke til bæredygtig udvikling på Stevns.
 • Samarbejde med andre partnere.
 • Medvirke til, at der bliver taget hensyn til natur, geologiske og kulturhistoriske værdier samt lokalområdets beboere.
 • Deltage i den årlige partnerdag (du eller en anden fra din virksomhed/forening/organisation) 
 • Overholde gældende regler og lovgivning.

Det synes vi er meget fair.

Det med småt

 • Partnerskabet er baseret på tillid.
 • Godkendelsen som partner er uden udgifter for ansøgeren.
 • Hvis partneren ikke lever op til de til enhver tid gældende kriterier, kan partnerskabet blive trukket tilbage med øjeblikkelig virkning.
 • Partnerprogrammet vil blive udviklet løbende.

Vi arbejder med partnerprogrammet

Eva Waldorff

Partner assistent

Stevns Klint Verdensarvskontor

Jeg arbejder med de mange virksomheder, foreninger og organisationer, der er med i Partnerprogrammet for Stevns Klint. Jeg fokuserer bl.a. på at understøtte samarbejder, som flytter den voksende turisme på Stevns i en mere bæredygtig retning.

Jesper Yde Knudsen

Iværksætter- og virksomhedskonsulent

Stevns Erhvervsråd

Jeg arbejder med at rådgive verdensarvspartnerne omkring udviklingsmuligheder og -tiltag. Desuden arbejder jeg med produktprogrammet under partnerprogrammet.

Thomas Christensen

Erhvervschef

Stevns Erhvervsråd

Jeg understøtter virksomhederne i Stevns herunder samarbejdet med Verdensarven, og i særdeleshed partnerskabsprogrammet til vækst for både virksomheder og verdensarv.

Tove Damholt

Chef

Stevns Klint Verdensarvskontor

Jeg støtter arbejdet med verdensarven på mange måder, så klintens store historie bliver oplevet af mange, både nu og i fremtiden, og så verdensarven har en positiv rolle i lokalsamfundet – helt i tråd med UNESCOs ønsker. Kodeordene er samarbejde og dialog. Mulighederne er mange.

Cathleen Diana Pedersen

Turismekonsulent

Stevns Erhvervsråd

Med speciale i bæredygtig turisme, har jeg fokus på at løfte vores fantastiske destination ved at hjælpe Stevns Klint verdensarvspartnere med at gå sammen på kryds og tværs med henblik på at skabe nye produkter og partnerskaber imellem.