Forskning ved Stevns Klint

Forskere er meget velkomne ved Stevns Klint. Vi hører gerne fra dig, hvis du har forskningsprojekter, der handler om klinten.

Vil du indsamle geologiske prøver ved Stevns Klint, skal du have tilladelse.

Tilladelsen kan du få ved at kontakte geolog og museumsinspektør ved Østsjællands Museum, Jesper Milàn. Her kan du også få hjælp til at finde et egnet sted at indsamle prøver.

Liste over forskningspublikationer om geologi finder du her

Liste over igangværende projekter finder du her

Forsker du i andre emner end geologi, vil vi også meget gerne høre om det også. I det tilfælde skal du kontakte direktør for Verdensarv Stevns, Tove Damholt.