Forskning ved Stevns Klint

Forskere er meget velkomne ved Stevns Klint. Vi hører gerne fra dig, hvis du har forskningsprojekter, der handler om klinten.

Geologiske prøver kræver tilladelse

Vil du indsamle geologiske prøver ved Stevns Klint, skal du have tilladelse.

Tilladelsen kan du få ved at kontakte geolog og museumsinspektør ved Østsjællands Museum, Jesper Milàn.

Her kan du også få hjælp til at finde et egnet sted, hvor du kan indsamle prøver.

Forsker du inden for andre områder end geologi, vil vi også meget gerne høre om det. Kontakt verdensarvschef, Tove Damholt.

Kontaktpersoner - forskning

Jesper Milàn

Museumsinspektør - geologi

Østsjællands Museum

Jeg varetager forskning i, og indsamling af, kalkens og kridtets fossiler, og kuraterer museets samling, samt udvikler museets geologiske udstillinger, herunder også verdensarv.

Tove Damholt

Chef

Stevns Klint Verdensarvskontor

Jeg støtter arbejdet med verdensarven på mange måder, så klintens store historie bliver oplevet af mange, både nu og i fremtiden, og så verdensarven har en positiv rolle i lokalsamfundet – helt i tråd med UNESCOs ønsker. Kodeordene er samarbejde og dialog. Mulighederne er mange.