God stil ved Stevns Klint

Stevns Klint er verdensarv - og vores fælles arv. Derfor hjælper vi hinanden med at passe på den. Her får du overblik over, hvordan du passer på dig selv og klinten.

Stevns Klint er et stykke levende natur, og klinteskred og nedstyrtninger kan forekomme året rundt. Derfor kan det være forbundet med livsfare at færdes både langs klintekanten og på stranden neden for klinten. Så pas godt på dig selv, når du færdes langs klinten. 

Stevns Klint Trampesti er en helt særlig, trampet sti, som løber over privat jord. Stien kan være pløjet op, så du selv må ’trampe’ den. Hjælp os med at passe på stien og alle, som bor her.

Færdsel på Trampestien

 • Kun tilladt til fods - lad cyklen stå.
 • Hold hunden i snor - for dyrelivets skyld. Saml efterladenskaber op.
 • Respekter lodsejernes anvisninger.
 • Benyt ikke private nedgange.
 • Benyt anviste pladser ved ophold og overnatning.
 • Flyvning med drone ved Stevns Klint er ikke tilladt - vi vil gerne passe på vandrefalken. Læs Stevns Kommunes regler for droneflyvning.

Al færdsel er på eget ansvar.

Få overblikket: Dét er god stil ved Stevns Klint:

Droner - forbudt

Alle former for droneflyvning, privat som kommerciel, er forbudt ved Stevns Klint.

Forbuddet er indført for at passe på den beskyttede vandrefalk, som yngler i området.

Området er omfattet af en naturfredning med droneflyvningsforbud. Overtrædelser kan medføre politianmeldelse og bødestraf.

Skal du bruge dronevideo fra Stevns Klint?

Find de lovlige videooptagelser og læs mere om droneflyvning på Stevns Kommune hjemmeside.

Cykling og mountainbikes - forbudt

Vi elsker cykler - men ikke på Trampestien.

Stevns Klints Trampesti er smal og løber tæt på klintekanten. Cykling på stien er derfor forbudt for din egen sikkerheds skyld.

Cykling slider mere på naturen end vandring, så lad cyklen stå, når du ankommer til klinten og nyd en idyllisk gåtur i stedet.

Dekorativt foto - mennesker på Stevns Klints Trampesti

(Foto: SydkystDanmark)

Fossilindsamling - husk de tre regler

Det er et privilegie, at vi må samle fossiler ved verdensarven. 

Derfor hjælper vi hinanden med at passe på Stevns Klint, ved at følge de tre nemme regler:

 • Hak aldrig i klinten - kun i nedfaldne blokke
 • Pil ikke i Fiskeleret
 • Ved Højerup må du ikke bruge værktøj, kun samle, hvad du finder løst på stranden.

Hund i snor

Ikke alle er lige trygge ved hunde.

Løse hunde skræmmer dyrelivet, så hold din hund i snor på Stevns Klint.

- Og husk at samle hundelort op, put i pose og smid posen ud i en skraldespand - det er god stil, ved Stevns Klint.

Sejlads uden motor

Kajak, robåde, sejlbåde, SUP’er og andre både uden motor kan sejle frit ved Stevns Klint.

God stil: Vis hensyn til lystfiskerne ved Stevns Klint. Sejl uden om liner med god afstand.

Fuglekigning

Du må - naturligvis - gerne kigge på vores fantastiske fugleliv på Stevns Klint, hvor vi blandt andet har fornøjelsen af vandrefalken.

Du må kigge på fugle alle steder, hvor der er offentlig adgang. Udvis hensyn, når du parkerer. Vælg parkeringspladserne - ikke vejkanten.

Teltslagning - kun på lejrpladserne

Du må gerne slå telt op på lejrpladserne ved Mandehoved og Boesdal Kalkbrud.

Anvendt højst trepersoners telte og camper højest ét døgn af gangen.

Teltslagning er ikke tilladt i Holtug Kridtbrud.

God stil:

 • Fjern alle spor og affald efter dig
 • Nyd naturen uden forstærket musik
 • Brug toiletterne i stedet for naturen

Bål, grill og anden åben ild

På lejrplads ved Mandehoved eller Boesdal Kalkbrud samt på stranden.

Grill er tilladt i Højerup.

Vær opmærksom på  særlige regler i tørre perioder.

Sankning til privat forbrug

Sankning af fx bær til privat forbrug er tilladt - men kun i begrænsede mængder.

Husk - pluk ikke vores fredede blomster.

Fossilindsamling til forskning

Kun tilladt med tilladelse fra Østsjællands Museum.

Kontakt museet via deres hjemmeside.

Lystfiskeri - privat og kommercielt

Lystfiskeri er kun tilladt med fiskekort og når gældende lovgivning overholdes.

Adgang til havet: Brug kun de officielle nedgange og trapper til havet, som du finder ved her:

 • Bøgeskov Havn
 • Kulsti rende
 • Boesdal Kalkbrud
 • Højerup
 • Holtug Kridtbrud
 • Rødvig

Husk at tage dit affald med dig til nærmeste skraldespand, så vores smukke natur forbliver ren og levende.

Fisker med fangst

Ridning - ikke tilladt

Af sikkerhedsmæssige hensyn og for at undgå, at vores unikke verdensarv bliver slidt unødigt er ridning desværre ikke tilladt på Stevns Klint.

Nyd i stedet en skøn vandretur på gåben langs Stevns Klint Trampesti, hvor verdensarven udfolder sig i et flot panorama.

Flyvning med motoriserede fartøjer, fjernstyrede fly, m.m. - forbudt

Det er ikke tilladt at flyve med motoriserede fartøjer, fjernstyrede fly eller lignende fra Stevns Klint.

Dog har du mulighed for at søge dispensation hos Stevns Kommune.