Stevns Klint er verdensarv - og vores fælles arv. Derfor hjælper vi hinanden med at passe på den. Her får du overblik over, hvordan du passer på dig selv og klinten.

Stevns Klint er et stykke levende natur, og klinteskred og nedstyrtninger kan forekomme året rundt. Derfor kan det være forbundet med livsfare at færdes både langs klintekanten og på stranden neden for klinten. Så pas godt på dig selv, når du færdes langs klinten. 

Stevns Klint Trampesti er en helt særlig, trampet sti, som løber over privat jord. Stien kan være pløjet op, så du selv må ’trampe’ den. Hjælp os med at passe på stien og alle, som bor her.

Færdsel på Trampestien

  • Kun tilladt til fods - lad cyklen stå.
  • Hold hunden i snor - for dyrelivets skyld. Saml efterladenskaber op.
  • Respekter lodsejernes anvisninger.
  • Benyt ikke private nedgange.
  • Benyt anviste pladser ved ophold og overnatning.
  • Flyvning med drone ved Stevns Klint er ikke tilladt - vi vil gerne passe på vandrefalken. Læs Stevns Kommunes regler for droneflyvning.

Al færdsel er på eget ansvar.

Få overblikket: Dét er god stil ved Stevns Klint:

Droner - forbudt

Alle former for droneflyvning, privat som kommerciel, er forbudt ved Stevns Klint.

Forbuddet er indført for at passe på den beskyttede vandrefalk, som yngler i området.

Læs Stevns Kommunes regler for droneflyvning.

Dekorativt billede: Vandrefalkepar flyver i luften

Cykling og mountainbikes - forbudt

Vi elsker cykler - men ikke på Trampestien.

Stevns Klints Trampesti er smal og løber tæt på klintekanten. Cykling på stien er derfor forbudt for din egen sikkerheds skyld.

Cykling slider mere på naturen end vandring, så lad cyklen stå, når du ankommer til klinten og nyd en idyllisk gåtur i stedet.

Dekorativt foto - mennesker på Stevns Klints Trampesti

Fossilindsamling - husk de tre regler

Det er et privilegie, at vi må samle fossiler ved verdensarven. 

Derfor hjælper vi hinanden med at passe på Stevns Klint, ved at følge de tre nemme regler:

  • Hak aldrig i klinten - kun i nedfaldne blokke
  • Pil ikke i Fiskeleret
  • Ved Højerup må du ikke bruge værktøj, kun samle, hvad du finder løst på stranden.

Hånd der fremviser fossil

Hund i snor

Ikke alle er lige trygge ved vovsen.

Løse hunde skræmmer dyrelivet, så hold Fido i snor på Stevns Klint.

- Og husk at samle hundelort op, put i pose og smid posen ud i en skraldespand - det er god stil, ved Stevns Klint.